Runway incursion Maastricht

Gepubliceerd op

Melding

Op maandag 26 juni 2017 heeft op Maastricht Aachen Airport een zogeheten runway incursion plaatsgevonden. Deze situatie ontstond doordat een voertuig zonder toestemming de startbaan opreed. LVNL doet zelf onderzoek naar dit voorval en heeft het voorval gemeld bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Wat is een runway incursion?

Een runway incursion is iedere gebeurtenis op een luchthaven waarbij een vliegtuig, voertuig of persoon zich onbedoeld in de beschermde zone van de baan bevindt, die wordt gebruikt voor starts of landingen van vliegtuigen.

Voorvallenonderzoek

De primaire taak van LVNL op het gebied van veiligheid is het onderling separeren van vliegtuigen (inclusief vliegtuigen met voertuigen op de grond). De verkeersleiding meldt voorvallen die in de praktijk optreden binnen LVNL met als doel om hier lering uit te kunnen trekken en het risico van een dergelijk voorval in de toekomst te verkleinen. Binnen LVNL worden alle gemelde voorvallen onderzocht om de veiligheid continu te kunnen verbeteren.

Situatiebeschrijving

Op maandag 26 juni in de ochtend wordt door de luchthaven toestemming gevraagd om een voertuig de startbaan te laten kruisen. Dit wordt door de verkeersleider afgewezen vanwege een geplande start van een vliegtuig type Diamond Star DA40, een licht tweemotorig vliegtuig.

Kort daarna vraagt de luchthaven toestemming om personen de taxibaan te laten oversteken. Dit wordt door de verkeersleider toegestaan. Vervolgens geeft de verkeersleider de startklaring aan de Diamond Star.

De verkeersleider ziet dat het voertuig waaraan geen toestemming is verleend begint te rijden in de richting van de startbaan en trekt onmiddellijk de startklaring van de Diamond Star in. De bemanning van het vliegtuig breekt daarop de start af.

Het voertuig verlaat even later de baan en de Diamond Star krijgt een nieuwe startklaring.