Afwijkende route coördineren

Afwijken van standaardroutes of geldende restricties in een IFR-vliegplan? Stem af met de Operationele Helpdesk voor dat je RMK/RTECOORATC in ITEM 18 zet.

Afstemmen voor gebruik RMK/RTECOORATC

Als je een vliegplan wilt indienen voor een IFR-vlucht die afwijkt van standaardroutes of geldende restricties, dan moet je daarover afstemmen met LVNL. Je neemt contact op met de Operationele Helpdesk.

De Operationele Helpdesk bespreekt je verzoek met de operationele verkeersleiding. Na goedkeuring van het verzoek mag je een vliegplan indienen met RMK/RTECOORATC in item 18. Achter deze remark geef je aan voor welk routedeel en met wie de route is gecoördineerd, bijvoorbeeld: 

  • Gehele route gecoördineerd: RMK/RTECOORATC LVNL
  • Gedeelte van route gecoördineerd: RMK/RTECOORATC EHAAACC (voor het Nederlandse routedeel)

Een vliegplan met RMK/RTECOORATC waarover niet is gecoördineerd en waarvoor LVNL geen toestemming heeft gegeven, wordt afgewezen.

Geen RMK/IFPSRA

Gebruik van RMK/RTECOORATC in combinatie met RMK/IFPSRA is niet toegestaan.

Contact

Operationele Helpdesk

Intermediair tussen luchtvarenden en verkeersleiding

Dagelijks bereikbaar tussen 07.00 en 17.00 uur (Nederlandse tijd) voor aanvragen voor speciale vluchten, activiteiten en evenementen.

Operationele Helpdesk