Voorval tijdens push-back Schiphol

Gepubliceerd op

Melding

Op dinsdag 17 juni 2014 heeft op Amsterdam Airport Schiphol een voorval plaatsgevonden aan de grond waarbij een sleep achter een vertrekkend vliegtuig langs reed nadat de pushbackklaring al was gegeven. LVNL doet zelf onderzoek naar dit voorval.

Begeleiden van grondverkeer

Op het luchthaventerrein zijn twee partijen verantwoordelijk voor het begeleiden van het grondverkeer. Voor het verkeer op Schiphol betekent dit dat LVNL het verkeer op het luchtvaartterrein begeleidt, zoals bijvoorbeeld binnenkomende en vertrekkende vliegtuigen die naar de startbaan of gate taxiën. De luchthaven is daarentegen verantwoordelijk voor het begeleiden van voertuigen en het sleepverkeer.

 

Voorvallenonderzoek

De primaire taak van LVNL op het gebied van veiligheid is het onderling separeren van vliegtuigen (inclusief vliegtuigen met voertuigen op de grond). De verkeersleiding meldt voorvallen die in de praktijk optreden binnen LVNL met als doel om hier lering uit te kunnen trekken en het risico van een dergelijk voorval in de toekomst te verkleinen. Binnen LVNL worden alle gemelde voorvallen onderzocht om de veiligheid continu te kunnen verbeteren.

 

Situatiebeschrijving

De trekker chauffeur die een vliegtuig van het type Embraer 190 pusht, meldt op de frequentie dat na de pushbackklaring een sleep achterlangs reed. De Embraer 190 was de push al begonnen en is teruggegaan naar de opstelplaats om zeker te stellen dat er geen schade aan het vliegtuig was. Na controle bleek er geen schade te zijn ontstaan, zodat het toestel even later alsnog zonder problemen is vertrokken.

 

Onderzoek

De luchtverkeersleiding meldt alle voorvallen die in de praktijk optreden binnen LVNL met als doel om hier lering uit te kunnen trekken en het risico van een dergelijk voorval in de toekomst te verkleinen. Binnen LVNL worden alle gemelde voorvallen onderzocht om de veiligheid continu te kunnen verbeteren. Tijdens het onderzoek kijken we naar verschillende aspecten van het voorval, bijvoorbeeld de oorzaak van het voorval, de ernst van dit voorval en het veiligheidsrisico of de kans op herhaling. Zodra de resultaten van het onderzoek bekend zijn, worden deze gepubliceerd in dit onderzoeksdossier op de website van LVNL. 

 

Resultaten onderzoek

LVNL heeft het onderzoek naar het voorval tijdens push op het B-platform op Amsterdam Airport Schiphol in behandeling genomen. Hieronder kunt u de samenvatting lezen en de bijbehorende animatie en grafisch weergave van het voorval bekijken.

 

Samenvatting

Een vliegtuig van het type Embraer 190 staat op positie B53 klaar voor vertrek en krijgt een pushback klaring van Luchtverkeersleiding Nederland. Op datzelfde moment geeft de luchthaven toestemming aan een trekker om een Fokker 70 vanaf positie B63 via A2A naar A2 te slepen. De luchthaven heeft echter niet kunnen horen dat de klaring voor pushback aan de Embraer 190 is gegeven. Evenmin was Luchtverkeersleiding Nederland op de hoogte van de sleepbeweging van de Fokker 70. Op het moment dat de trekker de Fokker 70 gaat slepen, gaat ook de Embraer 190 naar achteren. De trekker chauffeur van de Embraer 190 ziet de sleep van de Fokker 70 rijden en remt om een conflict te voorkomen.

 

De Embraer 190 gaat terug naar de opstelplaats om zeker te stellen dat er geen schade is. Er blijkt geen schade te zijn en er wordt opnieuw een push-backklaring aangevraagd en gekregen. Het vliegtuig is vervolgens zonder problemen vertrokken.

 

Classificatie: serious incident

 

Opvolging naar aanleiding van het onderzoek

Het aantal bewegingen van vliegtuigen en voertuigen op het luchthaventerrein is in 2014 op Amsterdam Airport Schiphol enorm toegenomen. LVNL heeft een regieteam ingesteld die de veiligheidssituatie van het grondverkeer in kaart brengt en op basis daarvan aanbevelingen kan doen om de grondoperatie samen met de luchthaven duurzaam te ontwikkelen, zodat bij verdere toename van het vliegverkeer geen knelpunten ontstaan in de afhandeling van het grondverkeer die impact hebben op de veiligheid en capaciteit van het vliegverkeer.

 

Infographic voorval push-back 17 juni 2014