Surveyprojecten

Wat zijn surveyprojecten?

De volgende surveyvluchten noemen we surveyprojecten:

  • surveyvluchten in een CTR die langer dan tien minuten boven een target vliegen;
  • surveyvluchten in overig luchtruim.

Voor informatie over surveyvluchten in een CTR, korter dan tien minuten, ga je naar de pagina Korte surveyvluchten.

Aanvragen surveyproject Amsterdam FIR

Voor het aanvragen en uitvoeren van een surveyproject volg je de werkwijze in het document 'Werkwijze vluchtuitvoerders surveyvluchten'.

Aanvraagformulieren

Documenten verzamelen is de eerste stap in de werkwijze. Een van de documenten is een aanvraagformulier gebaseerd op de luchtruimklasse. Je gebruikt altijd het aanvraagformulier van de hoogst geclassificeerde luchtruimklasse waarbinnen het surveyproject (inclusief turns) plaatsvindt. 

Verklaring surveyprojecten in luchtruimklasse A

Als je surveyproject in luchtruimklasse A plaatsvindt, dan moet je een ondertekende verklaring van de oorspronkelijke opdrachtgever aanleveren. Hierin verklaar je dat je de opdracht voor het project daadwerkelijk heeft verkregen. Tevens geef je het maatschappelijk belang van het project aan.

Gebruik uitsluitend dit formulier: Verklaring surveyprojecten in luchtruimklasse A.

De verklaring mag niet in het offertestadium worden gebruikt.

Verantwoordelijkheden vluchtuitvoerder

Als vluchtuitvoerder van surveyprojecten binnen de Amsterdam FIR ben je te allen tijde zelf verantwoordelijk voor:

  • Up-to-date houden van het vliegplan.
  • Telefonisch informeren van de Operationele Helpdesk over uitstel, annulering of wijziging van de vlucht.
  • Nauwlettend opvolgen van aanwijzingen van de Operationele Helpdesk.
  • Inwinnen van geldige NOTAM-informatie.
  • Verkrijgen van een klaring van de betrokken luchtverkeersleidingsdienst tijdens je vlucht, voordat je gecontroleerd luchtruim binnenvliegt. Het feit dat de Operationele Helpdesk coördineert en je toestemming geeft voor je project, betekent weliswaar dat de luchtverkeersleidingsdienst op de hoogte is van je voornemen, maar niet dat de luchtverkeersleidingsdienst je een klaring heeft gegeven. Je dient de klaring van de luchtverkeersleider tijdens de vlucht via het betreffende RTF-kanaal te ontvangen.
  • Vooraf coördineren van de vlucht met de buitenlandse luchtverkeersleidingsdienst als een deel van de surveyvlucht plaatsvindt buiten de Amsterdam FIR of in een deel van de Amsterdam FIR waar ATS aan een buitenlandse luchtverkeersleidingsdienst is gedelegeerd. Houd rekening met de verplichtingen die de lokale wet- en regelgeving stelt. Als luchtverkeerstechnische redenen dat vereisen, kan de betrokken luchtverkeersleidingsdienst de vlucht uitstellen, annuleren, of laten afbreken.

Contact

Operationele Helpdesk

Intermediair tussen luchtvarenden en verkeersleiding

Dagelijks bereikbaar tussen 07.00 en 17.00 uur (Nederlandse tijd) voor aanvragen voor speciale vluchten, activiteiten en evenementen.

Operationele Helpdesk