Valschermspringen

Als je incidenteel gebruik wilt maken van een valschermspringgebied, dan moet dit bekend worden gesteld via een NOTAM.

Valschermsprongen in civiel luchtruim

Als het doelgebied in civiel luchtruim ligt, geldt de volgende procedure:

  1. Vul het formulier Aanvraag NOTAM valschermsprongen in.
  2. Mail het formulier uiterlijk vijf dagen voor de geplande sprong naar de Operationele Helpdesk.
  3. De Operationele Helpdesk beoordeelt de aanvraag. Het is mogelijk dat de valschermsprong op een locatie of vanaf een hoogte plaatsvindt die conflicteert met de luchtverkeersstromen. In dit geval wordt bekeken of de sprong vanaf een lagere hoogte wel mogelijk is. De Operationele Helpdesk neemt dan contact met je op.
  4. Na uitgifte van de NOTAM, stuurt de Operationele Helpdesk je het NOTAM-nummer.
  5. De gezagvoerder dient voor aanvang van de vlucht een voorlopige klaring te verkrijgen bij alle betrokken luchtverkeersleidingsinstanties.
  6. De gezagvoerder dient kort vóór de sprong toestemming te vragen aan de verkeersleider. Pas na deze toestemming kan de valschermsprong plaatsvinden.

Valschermsprongen in militair luchtruim

Als het doelgebied in militair luchtruim ligt, kun je je voor het uitgeven van de NOTAM wenden tot de militaire AIS via telefoonnummer +31 (0)577 458 327.

Contact

Operationele Helpdesk

Intermediair tussen luchtvarenden en verkeersleiding

Dagelijks bereikbaar tussen 07.00 en 17.00 uur (Nederlandse tijd) voor aanvragen voor speciale vluchten, activiteiten en evenementen.

Operationele Helpdesk