Overzicht voorvallen

Overzicht voorvallen met drones

LVNL publiceert op deze pagina de meldingen van ongeautoriseerde drones die in nabijheid van een vliegtuig kwamen.

Drones

Drones vormen bij verkeerd gebruik, of bij gebruik zonder toestemming in een (verboden) gebied een risico voor de veiligheid van het vliegverkeer. 

Dronemeldingen door piloten

Luchtverkeersleiders kunnen drones niet zien op de radar, en ook niet vanuit de verkeerstoren - vanwege de geringe afmeting van een drone. Luchtverkeersleiders krijgen dronemeldingen daarom in de meeste gevallen van piloten. Piloten geven aan luchtverkeersleiders aan waar zij een drone hebben gezien. Op welke hoogte een drone vliegt en wat de afstand tot het vliegtuig is, is vaak moeilijk in te schatten. 

Als een piloot een drone heeft gemeld: 

  • Waarschuwen luchtverkeersleiders piloten die in de omgeving vliegen; 

  • Bepalen luchtverkeersleiders of het baangebruik moet worden aangepast, en als de informatie van de piloot daar aanleiding toe geeft, passen ze de vliegroute aan van vliegtuigen in de omgeving; 

  • Schakelt de luchtverkeersleider de Luchtvaartpolitie in zodat zij kan handhaven. 

LVNL heeft geen informatie om een dronemelding uitgebreid te onderzoeken. De enige informatie is de melding van de piloot. 

Aantal drone voorvallen

De gemelde drone voorvallen worden onderzocht tijdens het voorvallenonderzoek van LVNL. Deze drone voorvallen kunnen situaties zijn waarbij een drone zich in nabije afstand tot een vliegtuig heeft bevonden.

De gemelde drone voorvallen worden onderzocht tijdens het voorvallenonderzoek van LVNL. Deze drone voorvallen kunnen situaties zijn waarbij een drone zich in nabije afstand tot een vliegtuig heeft bevonden. Deze voorvallen zijn ernstiger dan wanneer er geen vliegtuigen in de buurt zijn. LVNL hanteert specifieke criteria voor de vaststelling van de ernst. In het geval van een serious incident bijvoorbeeld, heeft het vliegtuig de drone naar inschatting van de piloten gepasseerd binnen een afstand tot maximaal enkele tientallen meters.

De onderstaande figuur geeft de aantallen weer van alle gemelde drone voorvallen van de afgelopen jaren: 

 

Aantal drone voorvallen per kwartaal, per ernstclassificatie

Aantal drone voorvallen per kwartaal, per ernstclassificatie