Afhankelijke banen: mixed mode

Wanneer slechts één baan beschikbaar is voor zowel starts als landingen, wordt het gebruik daarvan ‘mixed mode’ genoemd. Het kunnen starten of landen van een vliegtuig is dan direct afhankelijk van ander startend en/of landend verkeer. De separatie van het vliegverkeer wordt in dergelijke situaties vergroot. Daarnaast worden ook hier aanvullende voorwaarden gesteld aan onder andere zicht- en weersomstandigheden en de onderlinge afstand van naderende vliegtuigen.

Een voorbeeld van baangebruik in mixed mode: de Buitenveldertbaan wordt zowel gebruikt voor startend verkeer (groen), als voor landend verkeer (rood).