Glijpadmasten ILS met speciaal vervoer naar Schiphol

De twee nieuwe glijpadmasten voor het Instrument Landing System (ILS) zijn vorige week aangekomen bij de Zwanenburgbaan. Hier worden de masten op de juiste plek naast de baan gezet.  

Speciaal vervoer 

Nadat medewerkers van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) de masten eerst hadden opgebouwd op een externe locatie, ging het materiaal onder begeleiding met groot transport naar Schiphol toe. Een hele operatie, omdat de masten maar liefst veertien meter lang zijn.  

 

Werkzaamheden landingssysteem op luchthaven gestart 

De LVNL werkzaamheden op de luchthaven zijn gelijktijdig gestart met de onderhoudswerkzaamheden van Schiphol aan de Zwanenburgbaan. Omdat de baan vanwege het onderhoud per 17 juni twee weken volledig buiten gebruik is, wordt de hinder voor de omgeving zoveel als mogelijk beperkt. LVNL is gestart met het verwijderen van de oude glijpadmasten van GP18C en GP36C, evenals de localizer van de 18C. Daarnaast is de oude fundering van de localizer van 18C gesloopt en is men begonnen aan de voorbereidingen voor de nieuwe fundering. Dit zijn activiteiten om de grond gereed te maken, om heipalen te kunnen slaan en om de fundatie bak voor het storten van het beton aan te leggen. Daarnaast worden de onderliggende kabels voor de aanvliegverlichting (liggend onder het fundament) iets in route verlegd, zodat het geen conflict geeft met de aanleg van het nieuwe fundament en de positie van de bekabeling voor de localizer van 18C. 

 

Wat is een glijpadmast? En wat is een localizer? 

Een glijpadmast is een smalle hoge mast met drie antennes, die zich naast de baan bevindt. Dit is een onderdeel van het ILS die ervoor zorgt dat vliegtuigen onder de juiste daalhoek richting de baan kunnen afdalen en aan het begin van de baan landen. De localizer zorgt ervoor dat het vliegtuig in het midden van de baan uitkomt. 

Glijpadmasten ILS met speciaal vervoer naar Schiphol

Glijpadmasten ILS met speciaal vervoer naar Schiphol

Glijpadmasten ILS met speciaal vervoer naar Schiphol

Werkzaamheden ILS gestart in de Riekerpolder

Werkzaamheden ILS gestart

Het laatste nieuws over onze werkzaamheden