Werkzaamheden ILS gestart in de Riekerpolder

Werkzaamheden ILS gestart in de Riekerpolder

Vanaf maandag 17 juni start het normaal onderhoud aan de Zwanenburgbaan door Schiphol. Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) start gelijktijdig met dit onderhoud aan de vervanging van het Instrument Landing System (ILS). Maar de voorbereidingen hiervan zijn nu al in volle gang. Momenteel werken medewerkers op een locatie van LVNL in de Riekerpolder aan de glijpadmasten.

Wat is een glijpadmast?

Een glijpadmast is een smalle hoge mast met drie antennes, die zich naast de baan bevindt. Dit is een onderdeel van het ILS welke ervoor zorgt dat vliegtuigen onder de juiste daalhoek richting de baan kunnen afdalen en aan het begin van de baan landen.

Over de werkzaamheden

De glijpadmast wordt in verschillende fasen opgebouwd. Zo worden stalen frames met elkaar verbonden, worden de antennes geplaatst, bliksembeveiliging aangebracht, verlichting aan de top van de mast gemonteerd, en de benodigde kabels aangelegd. De werkzaamheden worden zo efficiënt mogelijk georganiseerd. Door deze voorbereidende werkzaamheden uit te voeren bij LVNL in de Riekerpolder, houden we de periode waarin extra hinder wordt ervaren door bewoners die onder de aanvliegroutes van de Buitenveldertbaan en Schiphol-Oostbaan wonen, zo kort mogelijk.

Het laatste nieuws over onze werkzaamheden

Meer informatie  

De werkzaamheden aan het ILS duren van maandag 17 juni tot medio september. Het onderhoud zorgt voor aangepast baangebruik omdat de Zwanenburgbaan gedurende het onderhoud minder inzetbaar is. Hierdoor vliegen er tijdelijk meer vliegtuigen over andere omliggende gemeentes. Kijk voor alle informatie op www.lvnl.nl/werkzaamheden